Hướng dẫn sử dụng phần mềm in mã vạch bartender cho máy in mã vạch

Trước khi vào tìm hiểu các sử dụng phần mềm Bartender barcode thì chúng ta hãy tìm hiểu Bartender barcode là gì ?

Bartender barcode là phần mềm thiết kế mã vạch chuyên nghiệp sử dụng cho máy in mã vạch, được xây dựng và phát triển bởi Seagull Scientific, cung cấp phần mềm và bản quyền phần mềm cho doanh nghiệp, nếu bạn cần bản quyền phần mềm này xin liên hệ với Mã Vạch RT hoặc bạn có thể donwload bản bartender đã crack tại đây để sử dụng: bartender 7.10

Sử dụng phần mềm: khi cài đặt xong bạn mở phần mềm lên, có mấy phần cần setup như sao:

+ Setup khổ giấy in mã vạch

+ Setup barcode cần in

+ Thông tin (nội dung in)

+ Chỉnh sữa trang in

+ Chèn logo vào trang in

Bạn có thể tham khảo qua hình ảnh cụ thể và chi tiết hơn: