Sắp xếp theo:
Lượt xem:
  • Giấy in hóa đơn nhiệt K57
  • Xuất xứ Nhật Bản
  • Chiều rộng giấy 57mm
  • Số liên 1 liên
  • Số lượng 100 cuộn 1 thùng, có thể chia nhỏ thùng
  • Ứng dụng in hóa đơn siêu thị, rạp chiếu phim, cửa hàng tạp hóa…vv
  • Giấy in hóa đơn nhiệt K80
  • Xuất xứ Nhật Bản
  • Chiều rộng giấy 80mm
  • Số liên 1 liên
  • Số lượng 100 cuộn 1 thùng, có thể chia nhỏ thùng
  • Ứng dụng in hóa đơn siêu thị, rạp chiếu phim, cửa hàng tạp hóa